บรรยากาศกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนพัฒนาโรงเรียน
พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19
แก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษทั้ง 24 โรงเรียน

 
ภาพบรรยากาศกิจกรรมมอบทุนการศึกษา ทุนพัฒนาโรงเรียน พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 แก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษทั้ง 24 โรงเรียน ของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM นำโดย คุณภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมผู้บริหาร ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ทุนพัฒนาโรงเรียน พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 ได้แก่ แท่นเหยียบเจลแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ชนิดเติม พร้อมด้วยหน้ากากผ้า ภายใต้โครงการ “Healthy Journey with BEM” แก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ ได้แก่ โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส โรงเรียนวัดสนามนอก โรงเรียนวัดเชิงกระบือ โรงเรียนวัดประชาศรัทธาธรรม โรงเรียนวัดสร้อยทอง โรงเรียนวัดวิมุตยาราม โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร โรงเรียนวัดอุทัยธาราม โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม โรงเรียนสมาคมสตรีไทย โรงเรียนวัดดวงแข โรงเรียนวัดดอน โรงเรียนวัดพระยายัง โรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม โรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนวัดบัวขวัญ โรงเรียนคลองเกลือ โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร โรงเรียนวัดบางพูน โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ และโรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนและให้โรงเรียนที่ได้รับทุนสามารถสร้างประโยชน์ทางด้านการศึกษาอื่น ๆ ต่อไป
เปิดอ่าน : 510
โดย : Corporate(Admin)