BEM มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ทุนพัฒนาโรงเรียน
พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19

 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM นำโดยคุณภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ รองกรรมการผู้จัดการ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ทุนพัฒนาโรงเรียน พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน Covid-19 ได้แก่ แท่นเหยียบเจลแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ชนิดเติม พร้อมด้วยหน้ากากผ้า แก่โรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษ ภายใต้โครงการ “Healthy Journey with BEM” ได้แก่ โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม โรงเรียนวัดบางโพโอมาวาส โรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส โรงเรียนวัดสนามนอก และโรงเรียนวัดเชิงกระบือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนรอบเขตทางพิเศษ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนด้านการศึกษาให้กับเยาวชนและให้โรงเรียนที่ได้รับทุนสามารถสร้างประโยชน์ทางด้านการศึกษาอื่น ๆ ต่อไป
เปิดอ่าน : 396
โดย : Corporate(Admin)