BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM ถ่ายทอดจากห้องออดิทอเรียม บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. โดยมีคุณปลิว ตรีวิศวเวทย์ รักษาการประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในการประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 0.10 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564
BEM ห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ จึงได้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามมาตรฐานของการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด 
เปิดอ่าน : 1,504
โดย : Corporate(Admin)
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้