BEM บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับมูลนิธิกระจกเงา “โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง”

 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM บริจาคคอมพิวเตอร์ให้กับมูลนิธิกระจกเงา ในโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง จำนวน 128 เครื่อง เพื่อทางมูลนิธิจะนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ที่ยังขาดแคลนคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนต่อไป ณ  มูลนิธิกระจกเงา
เปิดอ่าน : 1,394
โดย : Corporate(Admin)