BEM รับรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM รับรางวัล “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2563 (Thailand Sustainability Investment 2020) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล โดยมีคุณภาคภูมิ ทวีวิทยรัศมิ์ รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนบริษัทเข้ารับโล่เกียรติคุณ จากคุณภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เปิดอ่าน : 1,093
โดย : Corporate(Admin)