BEM ร่วมงาน RAIL Asia 2020 ครั้งที่ 8

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM นำโดยนายไชยวัฒน์ จันทร์ผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ งานสนับสนุนปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน RAIL Asia 2020 ครั้งที่ 8
เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2563 ที่ลานกิจกรรม สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน
รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านทางหลวง)
เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและนวัตกรรมด้านระบบขนส่งทางรางควบคู่กับการสัมมนาด้านเทคโนโลยีการขนส่งทางรางที่น่าสนใจ