14 พฤศจิกายน 2563 เนื่องในพิธีเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้า MRT ปิดให้บริการชั่วคราว

 
14 พฤศจิกายน 2563
เนื่องในพิธีเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสาย “เฉลิมรัชมงคล” (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย รถไฟฟ้า MRT ปิดให้บริการชั่วคราว สถานีสามยอด และสถานีสนามไชย ตั้งแต่เวลา 06.00 น. 

และในเวลา 16.00 น. จะปิดให้บริการตั้งแต่สถานีสามยอด ถึงสถานีหลักสอง ทั้งนี้สถานีท่าพระชานชาลาบน ปลายทางสถานีวัดมังกร วิ่งผ่านสถานีจรัญฯ13 เปิดให้บริการตามปกติ จนกว่าจะเสร็จพิธี

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเวลาดังกล่าวรถไฟฟ้า MRT ได้รับการสนับสนุนจาก ขสมก. ในการจัดรถเมล์เที่ยวพิเศษให้บริการฟรี วิ่งตามเส้นทางจอดใกล้สถานีที่ปิดให้บริการ เริ่มต้นที่สถานีรถไฟฟ้าหัวลำโพง รถเมล์เที่ยวแรกออกเวลา 06.30 น. สามารถสอบถามรายละเอียดได้จากเจ้าหน้าที่สถานี 
เปิดอ่าน : 166
โดย : Corporate(Admin)