BEM มอบรถยนต์ให้แก่ฝ่ายควบคุมการจราจร กทพ.

 
BEM มอบรถยนต์ให้แก่ฝ่ายควบคุมการจราจร กทพ. 
บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ มอบรถยนต์ให้แก่ฝ่ายควบคุมการจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำหรับใช้ปฏิบัติหน้าที่บนทางพิเศษ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้ทาง โดยมีคุณไพสัณฑ์ เลิศศลารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (งานการจราจร) เป็นผู้แทนบริษัทส่งมอบรถยนต์แก่คุณศรัญย์กร พรหมทอง หัวหน้าแผนกกู้ภัย2 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เปิดอ่าน : 735
โดย : Corporate(Admin)