ม.ศรีปทุม ศึกษาดูงานรถไฟฟ้า MRT

 

BEM ได้ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมระบบรางและผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยศรีปทุม

วันที่ 17 กันยายน 2563 BEM ได้ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ชวลิต มณีศรี หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมระบบรางและผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบราง มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ได้เข้าศึกษาดูงานการซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า MRT ณ โรงซ่อมบำรุงหลัก โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านงานซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพการปฏิบัติงานจริง และสามารถนำทฤษฎีที่ได้ศึกษาในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ได้ โดยมีคุณจุฑาพร เกื้อบุญมา วิศวกรระบบรถไฟฟ้าและรถซ่อมบำรุง (สายสีม่วง) ร่วมให้การต้อนรับ โดยก่อนการเข้าเยี่ยมชม คณะฯ ได้ผ่านการตรวจคัดกรอง พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกัน Covid-19 และได้ขอบคุณ BEM สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และการต้อนรับที่อบอุ่น
เปิดอ่าน : 1,804
โดย : Corporate(Admin)