BEM มอบหน้ากากผ้าแทนความห่วงใยส่งตรงจากใจให้กับโรงเรียนรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ลงพื้นที่แบ่งปันหน้ากากผ้า BEM แทนความห่วงใย และขอบคุณจากหัวใจ BEM ภายใต้โครงการ “Healthy Journey With BEM” เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ น้องๆ นักเรียน สวมหน้ากาก และตระหนักถึงความสำคัญในการสวมหน้ากากเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ หรือเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT

โดย BEM ส่งมอบหน้ากากผ้าให้ กับโรงเรียนรายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT ได้แก่ โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ โรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 โรงเรียนวัดทองสุทธาราม โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม) โรงเรียนสตรีนนทบุรี โรงเรียนวัดลานนาบุญ โรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ โรงเรียนธัมมสิริศึกษา โรงเรียนชุมชนวัดไทรม้า โรงเรียนวัดบางรักใหญ่ โรงเรียนป่าไม้อุทิศ เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม ที่ผ่านมา

กิจกรรมการแจกหน้ากากผ้า ฟรี 1 ล้านชิ้น ให้กับผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT ได้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรกฎาคม มาจนถึงครั้งที่ 3 ครั้งสุดท้ายในเดือนสิงหาคมนี้ โดยจะแจกระหว่างวันที่ 13 - 19 สิงหาคม 2563 เวลา 16.00 – 19.00 น.หรือจนกว่าของจะหมด โดยจะสลับการแจกหน้ากากผ้าไปจนครบทั้ง 53 สถานี ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับหน้ากากผ้าอย่างทั่วถึงมากที่สุด และพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เติมเงินบัตรโดยสาร ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี รับฟรีหน้ากากผ้า 1 ชิ้น ถึง 31 สิงหาคม 2563 หรือจนกว่าของจะหมด สามารถติดตามรายละเอียดการรับหน้ากากผ้า BEM ได้จากช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ BEM

เปิดอ่าน : 1,752
โดย : Corporate(Admin)