BEM ส่งเสริมนโยบายรัฐ แบ่งปันหน้ากากให้กับสำนักงานเขตรายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT

 

นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ลงพื้นที่แบ่งปันหน้ากากผ้า BEM แทนความห่วงใย และขอบคุณจากหัวใจให้กับสำนักงานเขตรายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT ภายใต้โครงการ “Healthy Journey with BEM” ได้แก่ สำนักงานเขตบางซื่อ สำนักงานเขตจตุจักร สำนักงานเขตห้วยขวาง สำนักงานเขตวัฒนา สำนักงานเขตราชเทวี และสำนักงานเขตคลองเตย ระหว่างวันที่ 16 - 19 มิถุนายน ที่ผ่านมา

เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนดูแลใส่ใจสุขภาพของตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลเชื้อโรค และเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัส COVID - 19 กลับมาแพร่ระบาดซ้ำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรกับหน่วยงานภาครัฐที่อยู่รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT อีกด้วย

โครงการ “Healthy Journey with BEM” ดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ที่มีความสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อ COVID-19 ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ อาทิเช่น การเพิ่มความถี่การทำความสะอาด ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกทำ Big Cleaning การเพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือในสถานีกว่า 800 จุด และการแจกหน้ากากผ้า 1 ล้านชิ้นให้แก่ผู้ใช้บริการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT และหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการสวมหน้ากากเมื่อมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้โดยสารและส่วนรวม โดยได้มีการเริ่มแจกตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงเดือนสิงหาคม 2563
ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดการรับได้จากสื่อมวลชนและช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ BEM

เปิดอ่าน : 1,304
โดย : Corporate(Admin)