กลุ่มบริษัท ช.การช่าง และ BEM มอบกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศไทย

 
คุณพงษ์สฤษดิ์  ตันติสุวณิชย์กุล (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานปฏิบัติการ บริษัท  ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทย ด้วยการส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้แก่แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 50,000 กรมธรรม์ ทุนประกันรวม 26,000,000,000 บาท โดยมีคุณอนุทิน ชาญวีรกูล (ตรงกลาง) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบที่ทำเนียบรัฐบาล การส่งมอบครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยคุ้มครองและเป็นหลักประกันทางสุขภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทย ผู้เป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลรักษาผู้ป่วย ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และกลุ่มบริษัทฯ หวังว่าในเร็วๆ นี้ ประเทศไทยจะสามารถก้าวผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกัน 
เปิดอ่าน : 1,200
โดย : Corporate(Admin)