ร่วมลงนามถวายพระพร

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ร่วมถวายแจกันดอกไม้ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ  เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ให้ทั้งสองพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน  และมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจของปวงชน ชาวไทย  
เปิดอ่าน : 0
โดย : Expressway(Admin)