BEM ขยายเวลา ฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1 ให้แก่ประชาชนฟรี!

 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางด่วนและรถไฟฟ้า MRT ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) และบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) (CK) ขยายเวลาฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” เข็มที่ 1 ให้แก่ประชาชนฟรี เพื่อสนับสนุนมาตรการภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ภายใต้โครงการ “BEM ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19” โดยให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” แก่ประชาชนทั่วไปผู้ที่มีสัญชาติไทย และชาวต่างชาติ ที่มีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทย ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ณ โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ชั้น 2
ผู้ที่มีความประสงค์ฉีดวัคซีนดังกล่าวจะต้องลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนผ่านทาง QR Code หลังจากนั้นบริษัทฯ จะแจ้งผลการลงทะเบียนและยืนยันคิวฉีดวัคซีนผ่านทาง SMS (ภายใน 3 - 5 วันทำการ) โดยผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับ SMS ยืนยันเรียบร้อยแล้วจะต้องนำ SMS พร้อมทั้งบัตรประชาชนตัวจริง หรือบัตรต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติมาแสดงตามวันและเวลานัดหมายเพื่อรับการฉีดวัคซีน ผู้ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนสามารถลงทะเบียนเลือกวันเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ได้ตามกำหนด ดังนี้
• ช่วงที่ 1 วันที่ 4 – 11 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 15.30 น.ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 30 ธ.ค.64 หรือจนกว่าจะครบจำนวน
• ช่วงที่ 2 วันที่ 12 - 16 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 15.30 น.ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 7 ม.ค.65 หรือจนกว่าจะครบจำนวน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโทร. 0-2624-5200 หรือติดตามทางช่องทางต่างๆ ได้ที่ เฟซบุ๊ก: MRT Bangkok Metro / ทวิตเตอร์: MRT Bangkok Metro / อินสตาแกรม: mrt_bangkok และ โมบายแอปพลิเคชัน: Bangkok MRT “เดินทางปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ด้วยรถไฟฟ้า MRT”
เปิดอ่าน : 1,000
โดย : Corporate(Admin)
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้