BEM มอบยานพาหนะแก่กทพ.และสน.ทางด่วน 2
เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ทาง

 
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) มอบจักรยานยนต์และรถยนต์ให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และสน.ทางด่วน 2 เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษ โดยมีคุณไพสัณฑ์ เลิศศลารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (งานการจราจร) BEM ส่งมอบรถแก่คุณสมรรถพร พุ่มพิเชฎฐ์ รักษาการหัวหน้าแผนกจราจรทางด่วน 2 แผนกจัดการจราจร 2 ผู้แทนจากกทพ. และพ.ต.ท.ประสิทธิ์ วิรัตยาภรณ์ รองผู้กำกับการ งานศูนย์ควบคุมจราจร ด่วน 2 กองบังคับการตำรวจจราจร 2 ผู้แทนจากสน.ทางด่วน 2 ผู้รับมอบ
เปิดอ่าน : 1,084
โดย : Corporate(Admin)