เติมเงิน Easy Pass ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร และแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้แล้ววันนี้
สะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19

เติมเงิน Easy Pass ผ่านแอปพลิเคชันธนาคาร และแอปพลิเคชันอื่นๆ ได้แล้ววันนี้ สะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการแพร่หรือได้รับเชื้อCOVID-19 จากการสัมผัสธนบัตรหรือเหรียญที่อาจเป็นแหล่งสะสมเชื้อ COVID-19 รวมถึงการติดต่อธุรกรรมโดยตรงที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
    • Exat Call Center โทร 1543 
    • www.bemplc.co.th 
    • www.thaieasypass.com