BEM เติมเต็มความสุขให้สังคม มอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภค ให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางด่วนและรถไฟฟ้า MRT จัดกิจกรรม “17 ปี MRT เติมเต็มความสุข ทุกการเดินทาง”

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางด่วนและรถไฟฟ้า MRT จัดกิจกรรม “17 ปี MRT เติมเต็มความสุข ทุกการเดินทาง” เนื่องในโอกาสครบรอบเปิดให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน)เพื่อส่งความสุขให้กับชมุชนรายรอบเส้นทาง ด้วยการแบ่งปันและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม มอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 รวมมูลค่า 50,000 บาท ให้กับ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็ก เยาวชนผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวและสังคมได้อย่างมีความสุข และใช้ประโยชน์ในกิจการของมูลนิธิฯ
เปิดอ่าน : 1,210
โดย : Corporate(Admin)
เราใช้คุ้กกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ bemplc.co.th ของท่านที่ดีกว่าเดิม ในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านยอมรับการใช้คุ้กกี้ตามที่ระบุใน นโยบายคุ้กกี้