BEM บริจาคกล่องกระดาษเปลี่ยนเป็นเตียงสนามช่วยผู้ป่วยโควิด-19

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางด่วนและรถไฟฟ้า MRT ร่วมบริจาคกล่องกระดาษ ภายใต้โครงการ “BEM ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19”

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการทางด่วนและรถไฟฟ้า MRT ร่วมบริจาคกล่องกระดาษ ภายใต้โครงการ “BEM ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19”  โดยรวบรวมกล่องกระดาษ ที่ได้รับบริจาคจากพนักงาน BEM กว่า 400 กิโลกรัม ส่งต่อเพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเตียงสนามสำหรับบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ ในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19  โดยมีคุณประสิทธิ์  เกิดโต รองผู้อำนวยการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้(สำนักงานกลาง) ถนนราชดำเนินนอก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายนที่ผ่านมา

ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยเหลือสังคม โดย BEM ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในการส่งเสริมให้พนักงาน แยกขยะ นำขยะที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งต่อคืนประโยชน์ให้กับสังคมในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องเสมอมา

เปิดอ่าน : 1,334
โดย : Corporate(Admin)