ฟังมุมคิดนักวิเคราะห์ พร้อม “เจาะพื้นฐาน BEM” กับดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 
ฟังมุมคิดนักวิเคราะห์ พร้อม “เจาะพื้นฐาน BEM” กับดร.สมบัติ กิจจาลักษณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เปิดอ่าน : 1,317
โดย : Corporate(Admin)