BEM พาน้องทัศนศึกษาเปิดโลกการเรียนรู้ ในกิจกรรม Share2Child เพื่อน้องฉลาดคิด

 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดกิจกรรม “Share2Child เพื่อน้องฉลาดคิด” โดยมีคุณอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ พร้อมพนักงานจิตอาสา BEM นำคณะคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส และโรงเรียนวัดบางพลัด (ตั้งอยู่ใกล้กับสถานี MRT บางพลัด) รวมกว่า 80 คน เดินทางทัศนศึกษาเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนในเส้นทางรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน สถานีบางพลัด – สถานีบางอ้อ เรียนรู้การใช้บริการรถไฟฟ้า MRT อย่างปลอดภัย เพื่อให้น้องๆ สามารถใช้ระบบรถไฟฟ้าได้ด้วยตนเอง และแนะนำการใช้ระบบที่ถูกต้องแก่ผู้ปกครอง พร้อมกันนี้พาน้องๆไปทัศนศึกษายังศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง (EGAT Learning Center) ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอาคารอนุรักษ์พลังงาน มาตรฐานระดับนานาชาติ ส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า โดยมีคุณตติยา สาครพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์กร กฟผ. ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมทัศนศึกษาในครั้งนี้ ได้เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรถไฟฟ้า MRT และด้านพลังงานไฟฟ้าให้แก่น้องๆ ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่คณะนักเรียนและคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
กิจกรรม “Share2Child เพื่อน้องฉลาดคิด” จัดขึ้นตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ BEM เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา/ชุมชนรายรอบเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า MRT ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมทดลองใช้บริการรถไฟฟ้า MRT อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่เด็กและเยาวชนเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป
เปิดอ่าน : 1,023
โดย : Corporate(Admin)