BEM เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “วิถีไทยในยุคดิจิทัล”

 
วันที่ 3 กันยายน 2563 นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “วิถีไทยในยุคดิจิทัล” การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรมดิจิทัลตามแนวรถไฟฟ้า โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีสนามไชย โดยภายในงานได้มีการเปิดตัวแอปพลิเคชัน "Treasure Trip" แอปพลิเคชันแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่งได้รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นขุมทรัพย์ทางวัฒนธรรม ทั้งด้านวัฒนธรรมโบราณ วัฒนธรรมร่วมสมัย ด้านประวัติศาสตร์ แหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ บ้านศิลปิน วัด ร้านอาหาร และสถานที่อื่นๆ ที่มีทั้งของน่ากิน น่าชม และน่าเที่ยว ซึ่งโครงการนี้ทำให้เกิดการยกระดับ พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมไทย เผยแพร่วัฒนธรรมไปสู่สากลได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการเดินทางด้วย รถ ราง เรือ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้อีกทางหนึ่ง
เปิดอ่าน : 1,533
โดย : Corporate(Admin)