BEM ดูแลห่วงใยสังคมด้วยการแบ่งปันหน้ากากผ้า ให้กับโรงเรียนรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ลงพื้นที่แบ่งปันหน้ากากผ้า BEMแทนความห่วงใย และขอบคุณจากหัวใจ BEM ภายใต้โครงการ “Healthy Journey With BEM” กับโรงเรียนรายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT ได้แก่ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โรงเรียนวัดหัวลำโพง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนคลองเตยวิทยา และโรงเรียนมักกะสันพิทยา

เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ และให้ตระหนักถึงความสำคัญในการสวมหน้ากาก เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลเชื้อโรค และเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัส COVID - 19 กลับมาแพร่ระบาดซ้ำ

โครงการ “Healthy Journey With BEM” ดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ที่มีความสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อ COVID-19 ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ อาทิเช่น การเพิ่มความถี่การทำความสะอาด Big Cleaning ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง รวม 53 สถานี เพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือในสถานีกว่า 800 จุด และการแจกหน้ากากผ้า 1 ล้านชิ้นให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT และหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการสวมหน้ากากเมื่อมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้โดยสารและส่วนรวม โดยได้มีการเริ่มแจกตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงเดือนสิงหาคม 2563 พิเศษ สำหรับผู้โดยสารที่เติมเงินบัตรโดยสาร ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี รับฟรีหน้ากากผ้า 1 ชิ้นหรือจนกว่าของจะหมด ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดการรับหน้ากากผ้า BEM ได้จากช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ BEM

เปิดอ่าน : 6,136
โดย : Corporate(Admin)