BEM ดูแลห่วงใยสังคมด้วยการแบ่งปันหน้ากากผ้า ให้กับหน่วยงานภาครัฐและชุมชนรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT

 

นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ จันทร์ผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ดูแลห่วงใยสังคมด้วยการลงพื้นที่แบ่งปันหน้ากากผ้า BEM แทนความห่วงใย และขอบคุณจากหัวใจ ภายใต้โครงการ “Healthy Journey with BEM” และ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับหน่วยงานรอบเส้นทาง MRT ได้แก่ อบต. บางรักใหญ่ อบต.บางรักน้อย เทศบาลตำบลไทรม้า เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา เทศบาลตำบลเสาธงหิน เทศบาลเมืองบางบัวทอง กศน. นนทบุรี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค สถานสงเคราะห์บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 และชุมชนโดยรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT เมื่อวันที่ 16 และ 17 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยลงพื้นที่แบ่งปันหน้ากากผ้า BEM แทนความห่วงใย และขอบคุณจากหัวใจ BEM เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ และให้ตระหนักถึงความสำคัญในการสวมหน้ากาก เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลเชื้อโรค และเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัส COVID - 19 กลับมาแพร่ระบาดซ้ำ

สำหรับโครงการ “ Healthy Journey With BEM ” ดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ที่มีความสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อ COVID-19 ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ อาทิเช่น การเพิ่มความถี่การทำความสะอาด Big Cleaning ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง รวม 53 สถานี เพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือในสถานีกว่า 800 จุด และการแจกหน้ากากผ้า 1 ล้านชิ้นให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT และหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการสวมหน้ากากเมื่อมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้โดยสารและส่วนรวม โดยได้มีการเริ่มแจกตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงเดือนสิงหาคม 2563 พิเศษ สำหรับผู้โดยสารที่เติมเงินบัตรโดยสาร ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี รับฟรีหน้ากากผ้า 1 ชิ้นหรือจนกว่าของจะหมด ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดการรับหน้ากากผ้า BEM ได้จากช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ BEM

เปิดอ่าน : 1,412
โดย : Corporate(Admin)