BEM ลงพื้นที่แบ่งปันหน้ากากผ้า ส่งเสริมนโยบายรัฐ ให้กับเทศบาลนครนนทบุรี และชุมชนโดยรอบ

 

นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายไชยวัฒน์ จันทร์ผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ลงพื้นที่แบ่งปันหน้ากากผ้า BEM แทนความห่วงใย และขอบคุณจากหัวใจ BEM ภายใต้โครงการ “Healthy Journey with BEM” จำนวน 2,000 ชิ้น พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับสำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี โดยมี นายวรวุฒิ ศรีนนท์ รองนายกเทศมนตรี นางสาวสายฝน ถนอมรอด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางศิริรัตน์ ศิริวัฒนรักษ์ ผู้อำนวยการกองสารสนเทศภาษีและทรัพย์สิน เป็นผู้รับมอบ และ ได้ลงพื้นที่ชุมชนใกล้รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สถานีกระทรวงสาธารณสุข แจกหน้ากากผ้า ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่แผงลอย วินมอเตอร์ไซค์โดยรอบสถานี

สำหรับโครงการ “Healthy Journey with BEM” ดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ที่มีความสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อ COVID-19 ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ อาทิเช่น การเพิ่มความถี่การทำความสะอาด Big Cleaning ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง รวม 53 สถานี เพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือในสถานีกว่า 800 จุด และการแจกหน้ากากผ้า 1 ล้านชิ้นให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT และหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการสวมหน้ากากเมื่อมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้โดยสารและส่วนรวม โดยได้มีการเริ่มแจกตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงเดือนสิงหาคม 2563 พิเศษ สำหรับผู้โดยสารที่เติมเงินบัตรโดยสาร ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี รับฟรีหน้ากากผ้า 1 ชิ้นหรือจนกว่าของจะหมด ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดการรับหน้ากากผ้า BEM ได้จากสื่อมวลชนและช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ BEM

เปิดอ่าน : 968
โดย : Corporate(Admin)