BEM ส่งเสริมนโยบายรัฐ แบ่งปันหน้ากากให้กับสำนักงานเขตรอบเส้นทางรถไฟฟ้า

 

นายอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย คุณไชยวัฒน์ จันทร์ผ่อง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ลงพื้นที่แบ่งปันหน้ากากผ้า BEM แทนความห่วงใย และขอบคุณจากหัวใจ BEM ภายใต้โครงการ “Healthy Journey with BEM” ให้กับสำนักงานเขตรายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT ได้แก่ สำนักงานเขตสาทร สำนักงานเขตบางรัก สำนักงานเขตปทุมวัน สำนักงานเขตสัมพันธ์วงศ์ สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย สำนักงานเขตธนบุรี สำนักเขตบางกอกใหญ่ สำนักงานเขตภาษีเจริญ สำนักงานเขตพระนคร สำนักงานเขตบางแค สำนักงานเขตบางกอกน้อย และสำนักงานเขตบางพลัด เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐในการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ และให้ตระหนักถึงความสำคัญในการสวมหน้ากาก เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลเชื้อโรค และเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัส COVID - 19 กลับมาแพร่ระบาดซ้ำในระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน ถึง 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

โครงการ “Healthy Journey with BEM” ดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ที่มีความสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลจากเชื้อ COVID-19 ประกอบด้วยกิจกรรมหลักๆ อาทิเช่น การเพิ่มความถี่การทำความสะอาด Big Cleaning ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง รวม 53 สถานี เพิ่มจุดบริการแอลกอฮอล์เจลล้างมือในสถานีกว่า 800 จุด และการแจกหน้ากากผ้า 1 ล้านชิ้นให้แก่ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT และหน่วยงานภาครัฐ โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ เพื่อส่งเสริมการสวมหน้ากากเมื่อมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้โดยสารและส่วนรวม โดยได้มีการเริ่มแจกตั้งแต่เดือนมิถุนายน จนถึงเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งในเดือนกรกฎาคมจะเป็นการแจกครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8-1 4 กรกฎาคม 2563 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงแรกตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. และช่วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. โดยจะสลับการแจกหน้ากากผ้าไปจนครบทั้ง 53 สถานี ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับหน้ากากอย่างทั่วถึงมากที่สุด (สงวนสิทธิ์ในการรับหน้ากากผ้า 1 ท่าน / 1 ชิ้น) และพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เติมเงินบัตรโดยสาร ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี รับฟรีหน้ากากผ้า 1 ชิ้นหรือจนกว่าของจะหมด ซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดการรับหน้ากากผ้า BEM ได้จากสื่อมวลชนและช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของ BEM

เปิดอ่าน : 1,362
โดย : Corporate(Admin)