รถไฟฟ้า MRT เพิ่มมาตรการ “Social distancing”

 

รถไฟฟ้า MRT เพิ่มมาตรการ “Social distancing” หรือการเพิ่มระยะห่างทางสังคมโดยจัดทำเส้นแบ่งระยะห่างการยืน 1 เมตร ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ในพื้นที่

รถไฟฟ้า MRT เพิ่มมาตรการ “Social distancing” หรือการเพิ่มระยะห่างทางสังคมโดยจัดทำเส้นแบ่งระยะห่างการยืน 1 เมตร
ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงิน และสายสีม่วง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ในพื้นที่ดังนี้
  • หน้าห้องออกบัตรโดยสาร
  • หน้าเครื่องออกเหรียญโดยสาร
  • บริเวณชานชาลา
  • ในลิฟต์โดยสาร
พร้อมกันนี้ ขอความร่วมมือผู้โดยสารทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าใช้ระบบรถไฟฟ้า

MRT มีบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่บริเวณจุดตรวจ สัมภาระ และที่หน้าห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี 
และดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรค COVID – 19 อย่างต่อเนื่อง รายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/3bjWhX7

MRT ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับมาตรการต่าง ๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเป็นอย่างดี 
เพื่อให้สามารถยับยั้งการกระจายของเชื้อโรค และผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไวรัส COVID - 19 นี้ไปด้วยกัน

#MRT ห่วงใยใส่ใจดูแลคุณ
เปิดอ่าน : 1,439
โดย : Corporate(Admin)