BEM ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ แบ่งปันความสุขทุกการเดินทาง

 
BEM  จัดกิจกรรม Share 2 Child เพื่อน้องฉลาดคิด สนับสนุนการท่องเที่ยวในแหล่งเรียนรู้รายรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT โดยเชิญชวนน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนวัดเปาโรหิตย์ และโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีบางอ้อและสถานีสิรินธร จำนวนกว่า 100 คน  เดินทางทัศนศึกษาเปิดประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียนในเส้นทางรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่  สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย สถานีเตาปูน – สถานีท่าพระ
กิจกรรมในครั้งนี้ BEM ได้นำพาน้องๆ  เรียนรู้การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT  โดยแนะนำวิธีการออกเหรียญโดยสารผ่านเครื่อง Ticket Vending Machine (TVM)  พร้อมเน้นย้ำวิธีการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยในการใช้ระบบ  พร้อมโดยสารรถไฟฟ้าไปเยี่ยมชมความงดงามสถาปัตยกรรมไทย ณ สถานีสนามไชย ซึ่งนับเป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุด ปิดท้ายด้วยการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ “มิวเซีสยาม” ร่วมย้อนรอยดินแดนสุวรรณภูมิกับนิทรรศการถอดรหัสความเป็นไทย  กิจกรรมดังกล่าวนอกจากส่งเสริมให้น้องได้เดินทางด้วยรถไฟฟ้าอย่างถูกต้องและปลอดภัยเพื่อลดปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันแล้วยังได้ปลูกฝังค่านิยมความเป็นไทย และสร้างจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ จากการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้รายรอบเส้นทางอีกด้วย
 
เปิดอ่าน : 1,417
โดย : Corporate(Admin)