MRT มอบความสุขให้เด็กๆ โดยสารรถไฟฟ้า ฟรี!!

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ร่วมกับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ส่งมอบความสุขและเสริมสร้างประสบการณ์ในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้เด็กๆ ด้วยการโดยสารรถไฟฟ้า MRT ฟรี ทั้ง 2 สาย สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินและสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 11 มกราคม 2563 สำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 14 ปี และมีความสูงไม่เกิน 140 ซม.เพียงแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารเพื่อรับคูปองโดยสารรถไฟฟ้าฟรี ตลอดระยะเวลาให้บริการ และขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม “MRT ส่งความสุขรับวันเด็ก” ณ มิวเซียมสยาม ซึ่งสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานีสนามไชย ทางออก 1 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 16.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล
โทร. 0-2624-5200
Facebook : MRT Bangkok Metro
Twitter : MRT Bangkok Metro
Instagram : mrt_bangkok 
Mobile Application : Bangkok MRT 
“เดินทางปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว ด้วยรถไฟฟ้า MRT”