BEM ชวนเรียนรู้โลกล้านปีมีชีวิต พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน “BEM ชวนเรียนรู้โลกล้านปีมีชีวิต พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา” โดยนำคณะครูและนักเรียนจำนวน 60 คน จากโรงเรียนวัดเชิงกระบือ ซึ่งเป็นโรงเรียนใกล้เขตทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เรียนรู้เกี่ยวกับธรณีวิทยาผ่านสื่อเทคโนโลยีทันสมัย เด็กๆ ได้ใกล้ชิดกับ ไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีเสมือนกลับมามีชีวิตอีกครั้ง ทำให้เด็กๆ ได้รับความรู้และความสนุกสนานจากการเปิดประสบการณ์นอกห้องเรียนครั้งนี้เป็นอย่างมาก
เปิดอ่าน : 0
โดย : Corporate(Admin)