BEM ต้อนรับคณะเยี่ยมชม RMUTI

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้า MRT ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น ในโอกาสเข้าทัศนศึกษาระบบรถไฟฟ้า ณ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เมื่อวันที่     27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
 
เปิดอ่าน : 332
โดย : Corporate(Admin)