MRT ส่งความสุขรับวันเด็ก

12 มกราคม 2562 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) ร่วมกับ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้คอนเซ็ป “ MRT ส่งความสุขรับวันเด็ก ” ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยกิจกรรมดังกล่าวจะส่งเสริมให้น้องๆ เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT อย่างถูกต้องและปลอดภัย พร้อมเกมฝึกทักษะการเรียนรู้ให้เด็กเกิดความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆ และผู้ปกครองเป็นจำนวนมาก
เปิดอ่าน : 797
โดย : Corporate(Admin)