สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบ LTE 900 MHz ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด