สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบ 3G 2100 MHz ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด