สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม คลื่นความถี่ 1800 ร่วมกับ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด