สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบ W-CDMA 850 ร่วมกับ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด