สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบ GSM 1800 ร่วมกับ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด