สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบ 3G 2100 MHz ร่วมกับ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด