สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบ W-CDMA 850 ร่วมกับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)