สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบ GSM 1800 ร่วมกับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)