สัญญาการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบ WCDMA 3G 2.1 GHz ร่วมกับ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด