วาไรตี้ ศรีรัช
วาไรตี้ศรีรัช ที่มีเนื้อหาที่น่าสนใจ คุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลัง
 
วาไรตี้ศรีรัชฉบับนี้ ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จแม่แห่งแผ่นดิน เนื่องในโอกาสคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและเป็นวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 นับเป็นปีมหามงคลยิ่ง เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ 85 พรรษา ร่วมสดุดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการส่งเสริมบทบาทและสถานภาพสตรีไทย ผ่านงานพระราชกรณียกิจผ้าทอ และศิลปหัตถกรรม พร้อมสาระและความบันเทิงเข้มข้นตลอดเล่ม 

สมัครรับข่าวสาร