กิจกรรมเพื่อสังคม
ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการดูแลสังคมใกล้ และสังคมไกล บริษัทได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 
รถไฟฟ้า MRT ส่งสุขท้ายปีด้วยโครงการดีดีเพื่อสังคม โดยมีจิตอาสา BEM ร่วมใจกันพัฒนาห้องสมุด พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน เเละหนังสือที่ผู้โดยสารร่วมกันบริจาคในกิจกรรม "Give Books Get Back with MRT" เพื่อมอบให้น้องๆ โรงเรียนวัดฉัตรเเก้วจงกลณี เขตบางพลัด กทม. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาของเด็กเเละเยาวชน รายรอบเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า MRT

สมัครรับข่าวสาร