กิจกรรมเพื่อสังคม
ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการดูแลสังคมใกล้ และสังคมไกล บริษัทได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 
วันที่ 31 สิงหาคม คุณอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)  ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙  จำนวน 4,909 ดอก ภายใต้โครงการ  “จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายแด่พ่อ” โดยมีพระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นผู้รับถวาย ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน BEM ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดจนเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่าน

สมัครรับข่าวสาร