กิจกรรมเพื่อสังคม
ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการดูแลสังคมใกล้ และสังคมไกล บริษัทได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 

บีอีเอ็ม จัดกิจกรรม “ BEM ชวนรักษ์สิ่งแวดล้อม”

   บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM (บีอีเอ็ม) จัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้ชื่อกิจกรรม  “ BEM ชวนรักษ์สิ่งแวดล้อม”  โดยนำคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกำจัดวัชพืช ต้นสาบเสือเพื่อเพิ่มพื้นที่พืชอาหารให้กับสัตว์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เมื่อเร็วๆนี้  

สมัครรับข่าวสาร