กิจกรรมเพื่อสังคม
ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการดูแลสังคมใกล้ และสังคมไกล บริษัทได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM สาขา 2 ได้จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 กิจกรรมสักการะพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 และไหว้เจ้าที่ทั้ง 3 จุด เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้า วัดพรหมวงศาราม จำนวน 9 รูป มีพนักงานและผู้บริหารร่วมทำบุญตักบาตรจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็นสิริมงคล เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร