กิจกรรมเพื่อสังคม
ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการดูแลสังคมใกล้ และสังคมไกล บริษัทได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในกิจกรรม “Share 2 Child เพื่อน้องฉลาดคิด ครั้งที่ 6” โดยพาน้องๆ เยาวชนจากโรงเรียนธัมมสิริศึกษา จ.นนทบุรี ร่วมทดลองโดยสาร พร้อมเรียนรู้วิธีใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน และทัศนศึกษาที่อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 18 พ.ย.59 ที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร