กิจกรรมเพื่อสังคม
ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการดูแลสังคมใกล้ และสังคมไกล บริษัทได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2559 ณ วัดมะเดื่อ จังหวัดนนทบุรี ซึ่งอยู่ใกล้รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง โดยผู้โดยสารทั้ง 18 สถานี มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญกับบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 817,000 บาท เพื่อร่วมสมทบทุนบูรณะกุฏิ เสนาสนะ และทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 7 พ.ย.59 ที่ผ่านมา

สมัครรับข่าวสาร