กิจกรรมเพื่อสังคม
ด้วยนโยบายและความมุ่งมั่นที่จะดูแลสังคมในทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการบริหารจัดการ ผลประกอบการที่ดี การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น และการให้ความสำคัญกับชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการดูแลสังคมใกล้ และสังคมไกล บริษัทได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนี้
 
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ร่วมถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร


โดยตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรีให้กับประชาชน ที่เดินทางไปร่วมถวายบังคมพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศในวันที่ 29 – 30 ต.ค.59 ณ รถไฟฟ้า MRT สถานีหัวลำโพง ทางออกประตู 2 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.

สมัครรับข่าวสาร