บริการบนทางพิเศษ

                       

​การบริการบนทางพิเศษนับว่าเป็นหัวใจของการบริหารงานของบริษัท ดังนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจึงได้มุ่งมั่นพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้ทางโดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย สำหรับการบริการที่เป็นหนึ่งของบริษัท บริษัทจัดให้มีการบริการด้านต่างๆ ดังนี้

ด้านการติดต่อสื่อสารและอุปกรณ์

บริษัท จัดให้มีศูนย์ควบคุมระบบทางพิเศษ โดยมีพนักงานสื่อสารทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยฉุกเฉิน ตลอดจนประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานบนทางพิเศษและถนนด้านล่างเพื่อคอยให้บริการแก่ผู้ใช้ทางตลอด 24 ชม.โดยมีอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสาร ดังนี้

  • โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

          โทรทัศน์วงจรปิดติดตั้งบนทางพิเศษเป็นระยะๆ ตลอดแนวเส้นทาง เพื่อตรวจสอบดูสภาพจราจรและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษ ทำให้ผู้ใช้ทางมั่นใจได้ว่าท่านจะได้รับความช่วยเหลือในทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

  • โทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS)

         โทรศัพท์ฉุกเฉินติดตั้งบนทางพิเศษทุกระยะ 1 กิโลเมตร ผู้ใช้ทางสามารถใช้ติดต่อกับพนักงานสื่อสารที่ศูนย์ควบคุม โดยกดแกนเหล็กหรือปุ่มสีเขียวเรียกเข้ามาที่ศูนย์พนักงานสื่อสารจะหันกล้องโทรทัศน์(CCTV)ตัวที่ใกล้กับตำแหน่งของโทรศัพท์ที่มีการเรียกเข้ามาและจะสามารถเห็นภาพตำแหน่งที่มีการเรียกเข้ามา พร้อมกับเครื่องบันทึกเสียงและภาพจะทำการบันทึกการติดต่อ
ระหว่างผู้ใช้ทางกับพนักงานสื่อสาร

  • ป้ายข้อความ (VMS)

          บริษัทจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ทางได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการจราจร และเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ผ่านทางป้ายข้อความซึ่งติดตั้งก่อนทางแยกต่างๆ บนทางพิเศษ

  • ป้ายจราจรอัจฉริยะ (Smart Traffic)

          บริษัทได้มีการเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการจราจรผ่านป้ายจราจรอัจฉริยะ (Smart Traffic) และป้ายสลับข้อความ (VMS) เพื่อให้ผู้ใช้ทางทราบถึงสภาพจราจรบนระบบทางพิเศษตลอดจนการแนะนำการเดินทางบนเส้นทางพิเศษให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ด้านการจัดการจราจร

การประสานงานเพื่อการจัดการจราจร เป็นภารกิจประจำวันที่บริษัทจะต้องประสานงานกับกองจราจร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจทางด่วน 2 เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง โดยเฉพาะในช่วงเวลาการจราจรติดขัด เช่น บริเวณที่เป็นทางขึ้น-ลง หรือบริเวณที่มีการจราจรหนาแน่นโดยอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการจัดการจราจร ดังนี้

  • ป้ายสัญญาจราจร (MS)

          บริษัทได้ติดตั้งป้ายสัญญาณในการแสดงสัญญาณจราจร เพื่อเตือนผู้ใช้ทาง ให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง เช่น กำหนดความเร็วบนทางพิเศษ ในกรณีฝนตก หรือการกำหนดทิศทางจราจร

  • ด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก (Weighing Stations)

          บริษัทได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง โดยจัดให้มีด่านชั่งน้ำหนักรถบรรทุก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหากพบว่ารถบรรทุกมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดไว้ จะไม่อนุญาตให้วิ่งขึ้นบนทางพิเศษ

ด้านการบริการกู้ภัยและยกลากจูง

ในกรณีที่ผู้ใช้ทางประสบอุบัติเหตุหรือเครื่องยนต์ขัดข้องบนทางพิเศษพนักงานกู้ภัยจะให้ความช่วยเหลือและแก้ไขเครื่องยนต์จนสามารถวิ่งต่อไปได้ หรือหากไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะช่วยลากจูงรถจากบนทางพิเศษลงไปยังบริเวณที่ใกล้ที่สุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นยกเว้นกรณีที่ต้องเติมน้ำมัน หรือค่าผงเคมีขจัดคราบน้ำมันจากการเกิดอุบัติเหตุ

  • ค่าน้ำมัน

          ในกรณีน้ำมันหมด พนักงานจะเติมน้ำมันให้ เพื่อให้สามารถนำรถลงไปจากทางพิเศษ และหาสถานีบริการน้ำมันได้ อัตราค่าน้ำมันขึ้นกับราคาท้องตลาด โดยเฉลี่ยจะประมาณ 100 บาทเท่านั้น

  • ค่าผงเคมี

          ในกรณีรถมีปัญหา และมีคราบน้ำมันไหลออกมาบนถนน ทางพนักงานจำเป็นต้องใช้สารเคมีขจัดคราบน้ำมันดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางคนอื่นๆโดยคิดค่าผงเคมีตามที่ใช้จริง

 

แผนที่ทางพิเศษ
บริการรถไฟฟ้า
แนะนำสถานที่
อัตราค่าผ่านทาง
บริการของเรา