โครงการทางพิเศษอุดรรัถยา

ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและบริหารโครงการทางพิเศษอุดรรัถยา รวมทั้งสิทธิในการรับค่าผ่านทาง และสิทธิอื่นใด ซึ่งอาจตกลงกันเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อเนื่อง และการใช้พื้นที่ภายในสิทธิในเขตทาง ภายใต้สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กับบริษัท โดยเป็นโครงการในลักษณะ Build-Transfer-Operate (BTO) ซึ่งบริษัทได้รับสิทธิตามสัญญาดังกล่าว เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่ 27 กันยายน 2539 จนถึงวันที่ 26 กันยายน 2569 และสามารถเจรจาต่ออายุได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 10 ปี ในรูปแบบของการเช่าตามเงื่อนไขที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย และบริษัทจะตกลงกัน ทั้งนี้ บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด จะเป็นผู้มีสิทธิรับรายได้ค่าผ่านทางทั้งจำนวนตลอดอายุสัมปทาน

ทาง พิเศษอุดรรัถยาเป็นทางพิเศษยกระดับและระดับดินขนาด 4 ช่องจราจร มีเส้นทางที่เชื่อมต่อระบบทางพิเศษศรีรัช ส่วนซี ที่ถนนแจ้งวัฒนะและสิ้นสุดที่ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีระยะทางโครงการทั้งสิ้น ประมาณ
32 กิโลเมตร
 
 

ทางพิเศษอุดรรัถยา
 (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด)

 

ลักษณะพื้นที่


 

ระยะทาง
(กม.)

 
 
วันที่เปิดบริการ
 
 
รายได้
 
 

การแบ่งรายได้
บริษัท : กทพ.

 
แจ้งวัฒนะ - เชียงราก นอกเขตเมือง 22 2 ธันวาคม 2541 บริษัทย่อย 100 : 0
เชียงราก - บางไทร นอกเขตเมือง 10 1 พฤศจิกายน  2542 บริษัทย่อย 100 : 0
รวม 32      

สมัครรับข่าวสาร